Καλώς ήρθατε στο Κέντρο Ηλεκτρονικής Κατάρτισης -EtrainingCentreETC.4SE.

Δημιουργήσαμε αυτότον χώρο με το όνομαeTrainingCentre όπου συγκεντρώσαμε το εκπαιδευτικό υλικό και τις κατευθυντήριες γραμμές που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του έργου μας. Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από 13 διαφορετικά βήματα σχεδιασμένα να σας βοηθήσουν – να συνειδητοποιήσετε τις δυνατότητές σας και να γίνετε κοινωνικός επιχειρηματίας.

Στόχος μας είναι, με τους διαθέσιμους πόρους κατάρτισης, να δώσουμε την απαραίτητη καθοδήγηση σε μέντορες ώστε να στηρίξουν και να προωθήσουν δεξιότητες κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και σε άτομα που επιθυμούν να γίνουν κοινωνικοί επιχειρηματίες.

Συγκεκριμένα, τοeTrainingCentreπεριέχει πληροφορίες και αποτελέσματα και για τις δύο παραπάνω ομάδες. Η πλοήγηση στο eTrainingCentreθα σας οδηγήσει σε διαφορετικές ενότητες και σελίδες με πληροφορίες.

Πριν ξεκινήσετε, προτείνουμε ναμελετήσετετον οδηγό χρήστη που παρουσιάζει όλα τατμήματατου eTrainingCentreκαι πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε σε αυτό, να εγγραφείτε στα διάφορα βήματα, να μπείτε στις ενότητες τωντεστ κτλ.

Οι μέντορες παρακαλείστε να καταχωρηθείτε πρώτα ως μέντορας και έπειτα να μπείτε (από το μενού στην κορυφή) στη σελίδα με τις κατευθυντήριες γραμμές, τις οδηγίες και άλλο ακουστικό υλικό, ειδικά σχεδιασμένο για εσάς.

Οικοινωνικοί επιχειρηματίεςθα βρείτε παρακάτω πολλάαρχεία που παρουσιάζουν τα οφέλη της χρήσης μιας οnlineπλατφόρμας μάθησης, πώς τα 13 βήματα μπορούν νασας βοηθήσουν στην προσπάθεια να γίνετε κοινωνικός επιχειρηματίας, καθώς και πληροφορίες γύρω από την κοινωνική επιχειρηματικότητα (περιπτώσεις μελέτης).

Ελπίζουμε να απολαύσετε την διαδικασία μάθησης.

Η ομάδα ETC.4SE