Περιγραφή θέματος

 • Γενικές πληροφορίες

  Please enroll in this course to view all presentations and quizzes.

  • 1. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥ ΙΔΕΑ;

   Τα κύρια στοιχεία της ιδέας μου

   Πρώτο βήμα για τη δημιουργία μιας εταιρείας είναι μία καλή επιχειρηματική ιδέα. Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να σας παρέχει ένα σύνολο εργαλείων και τεχνικών που θα σας βοηθήσουν να μετατρέψετε τις επιχειρηματικές σας ιδέες σε συγκεκριμένο σχέδιο για να ξεκινήσετε την εταιρεία σας.

   Μόλις ολοκληρώσετε την ενότητα θα πρέπει να είστε σε θέση να:

   Γνώση

   • Επεκτείνετε την ιδέα σας και να προτείνετε μια ιδέα για μία κοινωνική επιχείρηση
   • ορίζετε τους γενικούς και ειδικούς στόχους της επιχειρηματικής σας ιδέας
   • κατανοείτε τη βιωσιμότητα της επιχειρηματικής σας ιδέας.

   Ικανότητες και Δεξιότητες

   • Παρουσιάζετε τους γενικούς και ειδικούς στόχους για μία επιχειρηματική ιδέα
   • δίνετε το περίγραμμα μιας επιχείρησης, λαμβάνοντας υπόψη τους απαιτούμενους ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και ορίζετε μία πιθανή νομική οντότητα
   • αναλύετε την ζήτηση για το προϊόν/ την υπηρεσία ώστε να εντοπίσετε τα θετικά και αρνητικά

   • Παρουσίαση - Βήμα 1 Σελίδα
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι άδειο
  • 2. ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ;

   Step2

   Ανάλυση των επιχειρηματικών μου Ερωτήσεων (Q&AS)

   Γιατί ξεκινάτε αυτή την επιχείρηση;

   Στόχος αυτής της ενότητας είναι να τονίσει τη σημασία της προσωπικής κινητοποίησης στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης και το διαφορετικό αντίκτυπο των κινήτρων στην επιχειρηματικότητα

   Μόλις ολοκληρώσετε την ενότητα θα:

   Γνώση:

   • γνωρίζετε τα προσωπικά σας κίνητρα
   • γνωρίζετε τις διαφορές ανάμεσα σε μία «κλασική» και μία κοινωνική επιχείρηση
   • γνωρίζετε τις νομικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες
   • κατανοείτε τον αντίκτυπο των κινήτρων στην επιχειρηματικότητα

   Ικανότητες και δεξιότητες

   Απαντήστε σε κάποιες βασικές ερωτήσεις και αξιοποιήστε με τον καλύτερο τρόπο τις απαντήσεις:

   • Γιατί ξεκινάτε αυτή την επιχείρηση;
   • Τι επιδιώκει να επιτύχει η επιχείρησή σας, και ποιον ωφελεί;
   • Τι ελπίζετε να κερδίσετε από αυτή την επιχείρηση;
   • Τι είστε διατεθειμένος να θυσιάσετε για να επιτύχει αυτή η επιχείρηση;
   • Θα σας ευχαριστεί να λειτουργείτε αυτού του είδους την επιχείρηση αφού την ξεκινήσετε;
   • Πότε σκοπεύετε να ξεκινήσετε;
   • Παρουσίαση - Βήμα 2 Σελίδα
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι άδειο
  • 3. ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   Θέματα οικονομικά, νομικά και καλές πρακτικές

   Πριν κάνετε οτιδήποτε, πρέπει να επιλέξετε νομική οντότητα για την επιχείρησή σας.

   Στόχος αυτής της ενότητας είναι να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έναρξη της κοινωνικής σας επιχείρησης: να καταλάβετε τις διαφορετικές νομικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων και να γνωρίζετε τα πρακτικά βήματα για να στήσετε την κοινωνική σας επιχείρηση.

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα:

   Γνώση

   • Κατανοείτε τις διάφορες νομικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων
   • Γνωρίζετε τα πρακτικά βήματα για να στήσετε μία κοινωνική επιχείρηση, μεταξύ άλλων το χρονικό πλαίσιο και τις δαπάνες
   • Ξέρετε πού να βρείτε υποστήριξη για να στήσετε την κοινωνική σας επιχείρηση
   • Γνωρίζετε τις νομικές μορφές κοινωνικών επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες

   Ικανότητες και δεξιότητες

   • Απαντήστε κάποιες βασικές ερωτήσεις και αξιοποιήστε με τον καλύτερο τρόπο τις απαντήσεις:
   • Γιατί ξεκινάτε αυτή την επιχείρηση;
   • Τι επιδιώκει να επιτύχει η επιχείρησή σας, και ποιον ωφελεί;
   • Τι ελπίζετε να κερδίσετε από αυτή την επιχείρηση;
   • Τι είστε διατεθειμένος να θυσιάσετε για να επιτύχει αυτή η επιχείρηση;
   • Θα σας ευχαριστεί να λειτουργείτε αυτού του είδους την επιχείρηση αφού την ξεκινήσετε;
   • Πότε σκοπεύετε να ξεκινήσετε;
   • Παρουσίαση - Βήμα 3 Σελίδα
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι άδειο
  • 4. ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ

   Step 4 image

   Έξυπνη επιχείρηση: ρευστότητα, αποδοτικότητα, στήριξη

   Στόχος αυτής της ενότηταςείναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις οικονομικές πλευρές στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης:διαφορετικές κατηγορίες διάρθρωσης κόστους και τύποι δαπανών, βασικά θέματα οικονομικής διοίκησης και πού να βρείτε οικονομικές πληροφορίες, υπηρεσίες και στήριξη.

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα:

   Γνώση:

   • Κατανοείτε τις διαφορετικές κατηγορίες διάρθρωσης κόστους και τύπους δαπανών
   • Γνωρίζετε διαφορετικές κατηγορίες ρευστότηταςκαι πώς θα αναπτύξετε τις ροές εσόδων
   • Γνωρίζετε διαφορετικούς μηχανισμούς τιμολόγησης
   • Κατανοείτε βασικά θέματα οικονομικής διαχείρισης
   • Ξέρετε πού να βρείτε οικονομικές πληροφορίες, υπηρεσίες και στήριξη

   Ικανότητες και δεξιότητες

   • Αποφασίζετε την κατάλληλη διάρθρωση κόστους για την κοινωνική σας επιχείρηση
   • Γνωρίζετε τις διάφορες κατηγορίες δαπανών στην κοινωνική σας επιχείρηση
   • Μπορείτε να αιτείστε τους πιο κατάλληλουςμηχανισμούςτιμολόγησης για την κοινωνική σας επιχείρηση
   • Μπορείτε να εγκαθιδρύσετε μια διαυγή οικονομική διαχείριση
   • Παρουσίαση - Βήμα 4 Σελίδα
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι άδειο
  • 5. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

   step 5 image

   Τι πουλάω; Σε ποιον; Σε τι τιμή;

   Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι βασικό εργαλείο που χρειάζεται να διαθέτει κάθε νεοσύστατη  επιχείρηση πριν ξεκινήσει τις εργασίες της. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε την ανάγκη επιχειρηματικού σχεδίου, τη μοναδικότητα ενός σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης και πού να βρείτε στήριξη για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό.

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα:

   Γνώση:

   • κατανοείτε την ανάγκη επιχειρηματικού σχεδίου και τη μοναδικότητα ενός σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης
   • γνωρίζετε τα διάφορα μέρη ενός επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης
   • κατανοείτε τη χρήση του επιχειρηματικού σχεδίου κοινωνικής επιχείρησης
   • ξέρετε πού να βρείτε στήριξη για τον επιχειρηματικό σχεδιασμό

   Ικανότητες και δεξιότητες

   • μπορείτε να γράψετε ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό σχέδιο κοινωνικής επιχείρησης
   • ξέρετε πώς να χρησιμοποιήσετε ένα σχέδιο κοινωνικής επιχείρησης 
   • Παρουσίαση - Βήμα 5 Σελίδα
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι άδειο
  • 6. ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΩ;

   step 6 image

   Ιδέες, πρακτικές συμβουλές και τεχνικές πώλησης

   Κάθε κοινωνική επιχείρηση είναι πρώτα από όλα επιχείρηση, και δεν έχει λόγο ύπαρξης αν δεν υπάρχει κάτι προς πώληση. Επομένως, οι πωλήσεις παραμένουν βασική δραστηριότητα για οποιονδήποτε επιθυμεί να γίνει επιτυχημένος κοινωνικός επιχειρηματίας. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να προσφέρει πρακτικές πληροφορίες για το πώς να βελτιώσετε τις τεχνικές σας στην πώληση.

   Μόλις ολοκληρώσετεαυτή την ενότητα θα:

   • Κατανοείτε τι είναι οι πωλήσεις και γιατί είναι σημαντικές, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησής σας για το τι είναι ζήτηση και αγορά, τιμολόγηση, προμήθεια, μάρκετινγκ καιπωλήσεις
   • Γνωρίζετε διαφορετικά κανάλια πελατών
   • Κατανοείτε και αναπτύσσετε πρακτική εμπειρία τεχνικών πωλήσεων
   • Κατανοείτε τύπους πελατειακών σχέσεων
   • Αποφασίσετε αν η κοινωνική σας αποστολή είναι μέρος των πωλήσεων και της στρατηγικής πωλήσεων σας

   Ικανότητες και δεξιότητες

   • Μπορείτε να προσεγγίσετε την ομάδα στόχο σας (αγορά; πελάτες;)
   • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τεχνικές πώλησης
   • Μπορείτε να καθορίσετε και να χρησιμοποιήσετε τις πιο κατάλληλες τεχνικές πωλήσεων
   • Μπορείτε να εδραιώσετε βιώσιμες πελατειακές σχέσεις
   • Παρουσίαση - Βήμα 6 Σελίδα
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι άδειο
  • 7. ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΤΗ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΟΥ

   step 7 image
   Προωθώντας και εξελίσσοντας το προφίλ μου

   Η προώθηση είναι ένα από τις πιο σημαντικές μεταβλητές μάρκετινγκ για την επιτυχία προϊόντων/ υπηρεσιών και για επιχειρηματικότητα στην αγορά.Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε πώς να προωθήσετε την επιχείρησή σας και να εντοπίζετε τις καλύτερες επιλογές και κανάλια για να προωθήσετε και να αναπτύξετε μία στρατηγική μάρκετινγκ για την επιχείρησή σας.

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα πρέπει να μπορείτε να:

   Γνώση

   • Κατανοείτε πώς να προωθήσετε την επιχείρησή σας
   • Κατανοήσετε τις αρχές μάρκετινγκ και πώς να προωθήσετε την επιχείρησή σας
   • Μπορείτε να εντοπίσετε το Μοναδικό Σημείο Πώλησης (USP) και πώς να το αξιοποιήσετε.
   • Κατανοείτε το μείγμα μάρκετινγκ και πώς εφαρμόζεται στην κοινωνική σας επιχείρηση

   Ικανότητες και δεξιότητες

   • Μπορείτε να ετοιμάσετε ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ για ένα εύρος δραστηριοτήτων ώστε να προωθήσετε την κοινωνική σας επιχείρηση
   • Ορίσετε τα κριτήρια για να αξιολογήσετε την απόδοση δράσεων προώθησης
   • Θέτετε στόχους μάρκετινγκ για την κοινωνική σας επιχείρηση
   • Παρουσίαση - Βήμα 7 Σελίδα
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι άδειο
  • 8. ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ

   step 8 image

   Επιτυχημένη διαχείριση μιας επιχείρησης

   Στόχος αυτής της ενότητας είναι να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις τεχνικές στρατηγικού σχεδιασμού για την ευκολότερη ανάπτυξη μιας καλής στρατηγικής. Στοχεύει επίσης να σας βοηθήσει να διατυπώσετε και να υλοποιήσετε αυτή τη στρατηγική και να αξιολογήσετε την πρόοδό της.

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα πρέπει να μπορείτε να:

   Γνώση

   • Κατανοείτε τις αρχές διαχείρισης μιας κοινωνικής επιχείρησης
   • Γνωρίζετε τις καλύτερες στρατηγικές διαχείρισης και οργανωτικές διαδικασίες για μία κοινωνική επιχείρηση

   Ικανότητες και δεξιότητες

   Μπορείτε να ορίσετε μία στρατηγική επιχειρηματικής διαχείρισης για την κοινωνική σας επιχείρηση

   • Παρουσίαση - Βήμα 8 Σελίδα
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι άδειο
  • 9. ΗΓΟΥΜΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΟΥ


   step 9 image

   Η σημασία της ηγεσίας στην επιχείρηση

   Γιατί χρειαζόμαστε ηγεσία σε έναν οργανισμό;

   Στόχος αυτής της ενότητας είναι να κάνει σαφές τι είναι η ηγεσία και να κατανοήσετε την ανάγκη και τη σημασία της ηγεσίας σε έναν οργανισμό, καθώς επίσης να σας βοηθήσεινα προβάλετε ένα κοινωνικό όραμα και να ενδυναμώσετε άλλους να το υλοποιήσουν.

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα, θα:

   Γνώση

   • Κατανοείτε τι είναι ηγεσία
   • Κατανοείτε την ανάγκη και τη σημασία της ηγεσίας σε έναν οργανισμό
   • Μπορείτε να προβάλετε ένα κοινωνικό όραμα και να ενδυναμώσετε άλλους να το υλοποιήσουν.

   Ικανότητες και δεξιότητες

   • Ξέρετε να ηγηθείτε μίας κοινωνικής επιχείρησης
   • Μπορείτε να επιδείξετε ηγεσία σε έναν οργανισμό
   • Κατανοείτε τις ικανότητες και δεξιότητες ενός κοινωνικού επιχειρηματία
   • Μπορείτε να εντοπίζετε μελέτες περιπτώσεων καλών πρακτικών και παραδείγματα ηγεσίας σε κοινωνικές επιχειρήσεις
   • Παρουσίαση - Βήμα 9 Σελίδα
    Περιορισμένο Μη διαθέσιμο εκτός: Το Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεν είναι άδειο
  • 10. ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ! ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ! ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ!

   step 10 image

   Παράγοντες για να πάρετε την «απόφαση τοποθεσίας»

   Γιατί είναι σημαντική η τοποθεσία;

   Αυτή η ενότητα θα σας βοηθήσει να επιλέξετε την καλύτερη τοποθεσία για την επιχείρησή σας, κατανοώντας γιατί η τοποθεσία είναι σημαντική για τις κοινωνικές επιχειρήσεις και ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την τοποθεσία μίας κοινωνικής επιχείρησης

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα:

   Γνώση

   • Κατανοείτε και εξηγείτε γιατί η τοποθεσία είναι σημαντική για τις επιχειρήσεις
   • Ξέρετε ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την τοποθεσία μιας επιχείρησης
   • Κατανοείτε πώς η τοποθεσία μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξη μιας επιχείρησης

   Ικανότητες και δεξιότητες

   • Ταξινομείτε τους παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν επιλέγετε την τοποθεσία μιας επιχείρησης
   • Κατανοείτε πώς η τοποθεσία μπορεί να επηρεάσει την επιτυχία της επιχείρησης
  • 11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

   step 11 image

   Οι καθημερινές εργασίες μιας επιχείρησης

   Μόλις ξεκινήσετε την επιχείρησή σας είναι ζωτικό να δημιουργήσετε ένα σχέδιο λειτουργίας που θα ακολουθείτε για να μεγαλώσετε την επιχείρηση και στην ουσία να μεγαλώνετε το κέρδος. Στόχος αυτής της ενότητας είναι να σας βοηθήσει να αναπτύξετε πρακτική κατανόηση και γνώση των τρεχουσών καθημερινών δραστηριοτήτων, να αναπτύξετε δεξιότητες δικτύωσης και να κατασκευάσετε δημιουργήσετε ένα ισχυρότερο προφίλ.

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα:

   Γνώση

   • Αναπτύξετε πρακτική κατανόηση και γνώση των τρεχουσών καθημερινών δραστηριοτήτων μιας κοινωνικής επιχείρησης
   • Αναπτύξετε δεξιότητες δικτύωσης και πώς να κατασκευάσετε ένα ισχυρότερο προφίλ
  • 12. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ

   Οικοδομώντας την δεξιότητα για επιτυχία

   Σε αυτή την ενότητα εξετάζουμε τη σχέση ανάμεσα στη βιωσιμότητα μίας κοινωνικής επιχείρησης και την εργασιακή απόδοση των υπαλλήλων της.

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα:

   Γνώση

   • Κατανοείτε τη σχέση ανάμεσα σε ενίσχυση δεξιοτήτων και απόδοση υπαλλήλων/επιχείρησης
   • Κατανοείτε και αναπτύσσετε την κατάλληλη κατάρτιση για τις ανάγκες της επιχείρησης και των υπαλλήλων
   • Γνωρίζετε τη σχέση ανάμεσα σε κατάρτιση και άλλα συστήματα επιβράβευσης (μισθοί, μπόνους, επιδόματα) ως κυρίαρχα συστατικά που τροφοδοτούν την απόδοση των υπαλλήλων

    

   Ικανότητες και δεξιότητες

   • Μπορείτε να ορίσετε κριτήρια για την πρόσληψη προσωπικού σύμφωνα με το προφίλ της επιχείρησης
   • Είστε σε θέση να μετράτε την εργασιακή απόδοση και να βρείτε λύσεις για τη μειωμένη απόδοση
   • καθορίζετε και χρησιμοποιείτε τις πιο κατάλληλες παρεμβάσεις ενίσχυσης δεξιοτήτων
   • Μπορείτε να εδραιώσετε ένα βιώσιμο εργασιακό περιβάλλον και συνεργατικές σχέσεις ανάμεσα σε εργοδότες και υπαλλήλους.
  • 13. ΤΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΑΛΟ ΘΑ ΚΑΝΩ

   step 13 image
   Η αξία και ο αντίκτυπός μου στην κοινωνία και πώς ξέρω ότι επιτεύχθηκαν

   Μία κοινωνική επιχείρηση διαφοροποιείται από τις τυπικές επιχειρήσεις λόγω του αντίκτυπού της στους δικαιούχους και την κοινωνία. Τι σημαίνει όμως κοινωνικός αντίκτυπος; Σε αυτή την ενότητα θα σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε τι είναι κοινωνικός αντίκτυπος και γιατί πρέπει να τον μετράτε, να γνωρίσετε τα εργαλεία και τους πόρους μέτρησης Κοινωνικού αντίκτυπου και να κατανοήσετε τα αποτελέσματα.

   Μόλις ολοκληρώσετε αυτή την ενότητα θα:

   Γνώση

   • Κατανοείτε τι είναι κοινωνικός αντίκτυπος και γιατί πρέπει να τον μετράτε
   • Γνωρίζετε τα εργαλεία μέτρησης Κοινωνικού αντίκτυπου
   • Κατανοείτε τα αποτελέσματα

   Ικανότητες και δεξιότητες

   • Συνεργάζεστε με ενδιαφερόμενους όταν μετράτε τον κοινωνικό αντίκτυπο
   • μετράτε την ευημερία
   • βρίσκετε πόρους για να μετράτε τον κοινωνικό αντίκτυπο
   • εντοπίζετε μελέτες περιπτώσεων καλών πρακτικών και παραδείγματα κοινωνικού αντίκτυπου