Πόροι

Πόροι

  1. Οδηγός χρήσης Πλατφόρμας
  2. Πιστοποίηση
  3. Υποστήριξη Ηλεκτρονικής κατάρτισης
  4. ΜελετεςΠερίπτωσης

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με την υποστήριξη που μπορείτε να παρέχεται στους εκπαιδευομενούς σας.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Ιανουάριος 2020, 1:02 μμ